Ürək döyüntüsünün tezliyini və ritmini ölçmə qaydaları.

1. Oturaq vəziyyətdə əlinizi stolun üzərinə qoyun və rahatlayın.

2. Ovucunuzu yuxarı çevirin.

3. Şah damarı hiss edərək basın və nəbz dalğasının zərbə və ya təkan olduğunu hiss edin.

4. Digər əlinizi barmaq uclarınızla elə tutun ki,iki və ya üç barmağınız baş barmağın əsasındakı şah damara uzansın.

5. Zərbənin bir dəqiqədəki miqdarını sayın. Nəticəni yazın. Ölçmə zamanı sakit oturun və danışmayın.

6. Nəbzin ritmikliyini müəyyən edin. Nəbzin ritmikliyi puls dalğasının davamlılığı ilə müəyyən olunur və onlar müntəzəm aralıqlarla olmalıdır. Əgər bu yoxdursa deməli puls düzgün deyil (aritmik).


Ritmik puls


Aritmik puls